جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

(ویژه بزرگداشت شادروان استاد پرویز مؤیدعهد)

۲ تا ۵ اسفندماه ۱۳۹۷ – محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران