جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

غرفه بازار

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازغرفه بازار
گروه مشارکت کنندهایده های نو
آدرس وب سایت / اپلیکیشنqorfebazar.com
توضیحات سایتتمامی نیاز مندی های شما در غرفه بازار
در غرفه بازار می توانید نیازمندی هایتان را براساس شهرتان دسته بندی کنید و نزدیک ترین ها را بیابید
برای قراردادن آگهی های خود در غرفه بازار ( شیوه قراردادن آگهی را بنویسید)
خرید و فروش بی واسطه
در غرفه بازار کاربران مستقیما با هم تماس می گیرند و هیچ واسطه ای در این میان وجود ندارد
توضیحات جشنواره
غرفه بازار

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری