جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

نمایشگاه بین المللی مشهد

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازنمایشگاه بین المللی مشهد
گروه مشارکت کنندهمراکز نمایشگاهی
آدرس وب سایت / اپلیکیشنexpo.ir
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
نمایشگاه بین المللی مشهد

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری