جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

پایگاه خبری ایران مراسم نیوز

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازپایگاه خبری ایران مراسم نیوز
گروه مشارکت کنندهاطلاع رسانی و خبرگزاری‌ها
آدرس وب سایت / اپلیکیشنiranmarasemnews.ir
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
پایگاه خبری ایران مراسم نیوز

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری