جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

نمایشگاه بین المللی صنعت شیلات و آبزیان

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازنمایشگاه بین المللی صنعت شیلات و آبزیان
گروه مشارکت کنندهبرگزارکنندگان(رویدادها)
آدرس وب سایت / اپلیکیشنhttp://www.ifex.ir
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
نمایشگاه بین المللی صنعت شیلات و آبزیان

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری