جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازشرکت نمایشگاه های بین المللی فارس
گروه مشارکت کنندهمراکز نمایشگاهی
آدرس وب سایت / اپلیکیشنwww.farsfair.ir
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری