جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

شرکت نمایشگاه بین المللی جنوب شرق

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازشرکت نمایشگاه بین المللی جنوب شرق
گروه مشارکت کنندهمراکز نمایشگاهی
آدرس وب سایت / اپلیکیشنkermanfair.com
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
شرکت نمایشگاه بین المللی جنوب شرق

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری