جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

شرکت آپادانا فرادید

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازشرکت آپادانا فرادید
گروه مشارکت کنندهغرفه سازها
آدرس وب سایت / اپلیکیشنhttp://apadanafaradid.com
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
شرکت آپادانا فرادید

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری