جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازشرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین
گروه مشارکت کنندهبرگزارکنندگان(رویدادها)
آدرس وب سایت / اپلیکیشنhttp://www.namagaran.com
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری