جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

وبسایت رسمی انجمن غرفه سازان

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیاز اپلیکیشن انجمن غرفه سازان
گروه مشارکت کنندهاپلیکیشن نمایشگاهی
آدرس وب سایت / اپلیکیشنhttps://cafebazaar.ir/app/anjoman.tehran.ghorfehsazan/
توضیحات سایتانجام امور مختلف مانند دریافت کارت تردد، ارتباط با با انجمن، دریافت و ارتقاء گرید، اطلاع سریع اخبار و اطلاعیه ها، ثبت نام در کلاس های آموزشی، ثبت نام در موارد رفاهی در نظر گرفته شده ویژه اعضاء و مواردی از این دست تنها با استفاده از اپلیکیشن انجمن انجام می شود.
توضیحات جشنواره
اپلیکیشن انجمن غرفه سازان

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری