جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

نمایشگاه بین المللی میدکس ( معماری و دکوراسیون داخلی )

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازنمایشگاه بین المللی میدکس ( معماری و دکوراسیون داخلی )
گروه مشارکت کنندهبرگزارکنندگان(رویدادها)
آدرس وب سایت / اپلیکیشنhttp://www.midex.ir
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
نمایشگاه بین المللی میدکس ( معماری و دکوراسیون داخلی )

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری