جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

نمایشگاه بین المللی متالورژی (ایران متافو)

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازنمایشگاه بین المللی متالورژی (ایران متافو)
گروه مشارکت کنندهبرگزارکنندگان(رویدادها)
آدرس وب سایت / اپلیکیشنhttp://www.iranmetafo.com
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
نمایشگاه بین المللی متالورژی (ایران متافو)

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری