جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازنمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع
گروه مشارکت کنندهبرگزارکنندگان(رویدادها)
آدرس وب سایت / اپلیکیشنhttp://www.iranhvac.com
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری