جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

شرکت بین المللی توسعه تجارت نوای چکامه

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازشرکت بین المللی توسعه تجارت نوای چکامه
گروه مشارکت کنندهغرفه سازها
آدرس وب سایت / اپلیکیشنwww.chakamehgroup.com
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
شرکت بین المللی توسعه تجارت نوای چکامه

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری