جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

دارکوب طلایی داریس

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازدارکوب طلایی داریس
گروه مشارکت کنندهغرفه سازها
آدرس وب سایت / اپلیکیشنwww.darkoobtalaei.com
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
دارکوب طلایی داریس

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری